Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 40Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora- wykłady multimedialne, uczymy w systemie SPS!


Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: Wszelkiego rodzaju pomoce naukowe, typu: tablice magnetyczne, plansze znaków drogowych, płyty dvd, programy multimedialne, e-learning.

Posiadamy program do prowadzenia wykładów

Dysponujemy 5 stanowiskami komputerowymi, w tym 5 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 5 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 5 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: dostęp do WC,